dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Takie tam śpiewanie ...

19 sierpnia w Muzeum – Zespole Synagogalnym we Włodawie i 24 sierpnia w ramach Festiwalu Pieśni Bagien w Woli Wereszczyńskiej Zespół Śpiewaczy Swańki z Wyryk działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach urozmaicał czas swoimi występami.

Pierwszy z występów stanowił element wydarzenia pt. "Muzeum nocą" zorganizowanego w niecodziennej atmosferze włodawskiej bożnicy. Swańki z Wyryk subtelnie wkomponowane w stałą wystawę muzealną pt. "Chłopskie pielgrzymowanie" inscenizowały "Pierzaki - czyli darcie pierza na kołdry i pierzyny na wiano dla córki".

 

24 sierpnia odbył się równie niecodzienny występ. Swańki inaugurowały swoim występem Festiwal Pieśni Bagien. To bardzo ciekawe wydarzenie skupione wokół tradycyjnej muzyki Polesia białoruskiego, ukraińskiego i polskiego często zmienia swą lokalizację. W ubiegłym roku odbyło się w Woli Uhruskiej, a w tym roku w Woli Wereszczyńskiej czyli w sercu bagien Polesia gdzie rozbrzmiewały wyryckie głosy. Może przyjdzie też czas na Wyryki ...?

 

21 sierpnia już w zwyczajnej formie zespół śpiewał na Jarmarku Leśnym w Wyrykach. Zaledwie kilka pieśni wyśpiewanych z wyraźnym temperamentem skłoniło do żywych reakcji młodszych i starszych słuchaczy.

Jeden tydzień, a trzy występy... Zespół śpiewaczy Swańki z Wyryk staje się rzeczywistą wizytówką gminny. Dzięki możliwościom jakie niesie spotykanie się w Bibliotece Inspiracji zespół myśli o poszerzeniu swojego zakresu działań o teatr obrzędowy.

Co z tego wyniknie? Zobaczymy wkrótce...

1111

 

 

 

Część II - Piesni Bagien

2222222

 

 

 

 

 

 

 

Część III Jarmark Leśny

333

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi