dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Piknik Rodzinny w sołectwie Wyryki – Adampol

piknik 2 października, w słoneczne, jesienne, niedzielne popołudnie mieszkańcy Wyryk uczestniczyli w sołectwie Wyryki – Adampol w pierwszym Pikniku Rodzinnym.

Dla dzieci i dorosłych zagwarantowanych była moc atrakcji m.in.: Klanzowe miasteczko zabaw, grillowana kiełbaska, ciasta, słodycze i nagrody w konkursach.

Ta pierwsza tego typu inicjatywa to pomysł sołtysa i rady sołeckiej, zorganizowana dzięki funduszowi sołeckiemu. Zgromadziła ona bardzo wielu mieszkańców – głównie rodziców i dzieci, ale również gości spoza sołectwa. Dla wszystkich obecnych znalazło się miejsce i smakowita przekąska.

„Pozytywny odbiór spotkania integracyjnego mieszkańców ukazał jak ważne są spotkania tego typu. Dało ono bowiem możliwość bezpośrednich rozmów m.in. o trudnościach i potrzebach lokalnego środowiska. Mamy nadzieję, że w przyszłości takie spotkania będą powtarzane. Drogi są ważne, ale to nie wszystko - czasami warto się po prostu spotkać, bliżej poznać, porozmawiać” – mówi Radny Rady Gminy i członek Rady Sołeckiej - Mirosław Torbicz.

piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016piknikrodzinny2016

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi