dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Europejskie Dni Dziedzictwa po raz drugi w Wyrykach.

 

W dniu 16 września 2012 r od godziny 13 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wyrykach po raz drugi odbędą się obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Tematem EDD w 2012 roku są „Tajemnice codzienności”. Organizatorem wydarzenia kulturalnego jest Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wyryki „Człowiek – Kultura – Środowisko”. Obchodzone w całej Polsce Europejskie Dni Dziedzictwa to, co roku setki imprez, w których bierze udział wiele tysięcy Polaków. Dzięki odchodom wszyscy mają okazję odkryć historię swojego regionu, poznać jego często nieznane i niedoceniane bogactwo kulturowe oraz dowiedzieć się, jak w dawnych czasach wyglądało życie naszych przodków. „Tajemnice codzienności” to hasło zachęcające do ocalenia od zapomnienia piękna i uroków codziennych zdarzeń. Odkrywanie niezauważalnych jednak stale wokół nas obecnych, ale też i tych już odchodzących w zapomnienie, przemijających tradycji i związanych z nimi przedmiotów, tych niezwykłych i codziennego użytku. Tajemnice codzienności mają zwrócić uwagę na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia tu i teraz, pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę kulturową i historyczną będącą dla każdego człowieka podstawą do określenia własnej tożsamości. Tajemnice codzienności zachęcają do ciekawego rozglądania się wokół, do odkrywania nieznanego i przywoływania zapomnianego.

    W tym roku obchodzone w Wyrykach EDD będą przebiegały m.in. wokół promocji i dystrybucji książki autorstwa Justyny i Mirosława Torbiczów pt. „Wyryki. Człowiek – Kultura – Środowisko”, której treść doskonale wpisuje się w hasło „Tajemnice codzienności”. Wydanie publikacji było możliwe dzięki przyznaniu pomocy na druk książki w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Ponadto będzie można obejrzeć wystawę pt. „Wyryki – krajobraz prz(e)yszłości” i posłuchać prelekcji na temat charakterystycznej zabudowy Wyryk. Wiedzy na temat korzyści i zagrożeń płynących z ewentualnego utworzenia Wyryckiego Parku Kulturowego dostarczy kolejna prelekcja. Czas spędzony na obchodach EDD urozmaici występ Zespołu Śpiewaczego „Swańki” z Wyryk oraz nagranie widowiska obrzędowego „Zapiwiny u Nastuli”.

    Organizowanie obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, poza swym znaczeniem społecznym i edukacyjnym, stwarza okazję do promocji regionów oraz upowszechniania wiedzy o nich. Ponadto jednym z głównych celów Europejskich Dni Dziedzictwa jest ukazanie potencjału społecznego i ekonomicznego dziedzictwa oraz pracy ludzi zaangażowanych w krzewienie kultury.

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi