dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Wyryki – codzienność z niezwykłą oprawą

 

W niedzielę 16-go września w Wyrykach po raz drugi obchodzono Europejskie Dni Dziedzictwa, kampanii pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Temat tegorocznej kampanii brzmiał „Tajemnice codzienności”, a w Wyrykach obchodzono je pod hasłem „Wyryki – śladem niezwykłej codzienności”. Organizatorem obchodów EDD było Stowarzyszeie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wyryki „Człowiek – Kultura – Środowisko”.
    W ramach obchodów EDD posłuchać można było dwóch prelekcji na temat realizacji projektu pt. „Wyryki – krajobrazy prz(e)yszłości” poruszającego zagadnienia drewnianej zabudowy Wyryk oraz kolejnej pt. „Park kulturowy – tradycja dla nowoczesności” poruszającej zagadnienie zasadności utworzenia Wyryckiego Parku Kulturowego. Ponad stu osobowa grupa mieszkańców, uczestnicząca w wydarzeniu, obejrzała także widowisko obrzędowe zatytułowane „Wynoczki Mani” oraz wysłuchała pieśni ludowych wykonywanych przez Zespół Śpiewaczy „Swańki” z Wyryk.
    Bardzo ważnym akcentem tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Wyrykach była prezentacja książki autorstwa Justyny i Mirosława Torbiczów pt. „Wyryki. Człowiek – Kultura – Środowisko”. Książka, stanowiąca przyczynek o historii miejscowości doskonale wpisała się w temat obchodów, ponieważ stanowi o życiu mieszkańców Wyryk na przestrzeni wielu wieków. Wydanie publikacji nastąpiło dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4Leader na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007 – 2013, dzięki temu wszyscy zainteresowani otrzymali ją bezpłatnie.
    Zainteresowanie publikacją i tak duża frekwencja na odchodach Europejskich Dni Dziedzictwa bardzo pozytywnie nas zaskoczyły – mówią organizatorzy. Naszym celem było wzbudzenie w mieszkańcach zainteresowania historią, kulturą i otaczającą przyrodą, tak by zaczęli rozmawiać o tym, co było udzialem ich przodków bądź ich samych. By dzięki temu wzrosło poczucie wyjątkowości i wartości miejsca, w którym żyją na codzień. Oczekujemy, że książka wzbudzi wspomnienia i skłoni do tego, by mówić o historii Wyryk, a wówczas być może powstanie kolejna, bardziej szczegółowa publikacja na temat Wyryk i ich niezwykłej codzienności.

edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2edd2

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi