• Kategoria: Wydarzenia

GLORIA VICTIS!

horostyta gloria victis„Krzyżom zwalonym, zapadłym mogiłom,
Kopalniom czarnym sybirskiej dalekości,
Leżącym w grobach zmarnowanym siłom,
Żałobnym szczątkom pokrwawionych kości,
Duchom zbawiennym przez życia męczeństwo –
Pamięć, kochanie i błogosławieństwo”
Artur Oppman
(z wypowiedzi pana Mieczysława Tokarskiego)

GLORIA VICTIS!

18 maja w Horostycie brzmienie hymnu narodowego rozpoczęło uroczystość poświęconą 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej Bronisławowi Deskurowi oraz powstańcom styczniowym. Gospodarz uroczystości, Starosta Włodawski pan Wiesław Holaczuk, powitał wielu wspaniałych gości, w tym licznie przybyłych z całego kraju przedstawicieli rodziny Deskurów.
Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali: przedstawiciel rodziny - Jan Deskur, starosta - Wiesław Holaczuk i Tadeusz Rudko - przewodniczący Rady Powiatu we Włodawie. Poświęcenia pomnika dokonał ks. prof. Andrzej Łoś - Sekretarz Kancelarii Diecezjalnej w Lublinie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ks. Janusz Strzałkowski – proboszcz parafii Św. Mikołaja w Lubieniu oraz ojciec Remigiusz Żmuda – z  Zakonu o.Paulinów we Włodawie. Odmówiono także modlitwę w intencji Bronisława Deskura i powstańców styczniowych. Salwa honorowa rozbrzmiała po okolicy dzięki Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. Następnie kilkadziesiąt przybyłych delegacji złożyło wieńce i zapaliło znicze. Jako pierwsi kwiaty złożyli członkowie rodziny Deskurów.

W swoich wystąpieniach mówcy podkreślali znaczenie walk powstańczych w powiecie włodawskim. Wyrażali także głębokie podziękowanie tym wszystkim, którzy przyczynili się do ufundowania pięknej tablicy w hołdzie bohaterstwu w imię ojczyzny. Najpełniej oddał to Starosta - Wiesław Holaczuk, mówiąc: „ta tablica jest skromną formą upamiętnienia postaci mjr. Bronisława Deskura, który zasłynął jako dowódca powstańczy o wyjątkowych talentach. Naszym celem jest ocalenie od zapomnienia miejsc i bohaterów tamtych wydarzeń. Jestem przekonany, że ten pomnik przybliży wielu turystom i mieszkańcom powiatu włodawskiego historię już trochę zapomnianą, a jakże ważną - nie tylko dla społeczności lokalnej, ale i całego Narodu. Pomysł ufundowania tablicy zrodził się wraz z przypadającą w tym roku 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Z początkiem 2013 r. zainicjowaliśmy cykl spotkań i wydarzeń poświęconych tej rocznicy. Ich zwieńczeniem jest właśnie odsłonięcie w Horostycie pomnika ku czci mjr. Bronisława Deskura i powstańców styczniowych”. Ponadto, Starosta Włodawski szczególnie serdecznie podziękował rodzinie Deskurów za zaangażowanie całej rodziny, bez życzliwości której upamiętnienie tego miejsca byłoby niemożliwe.

Po części oficjalnej, uczniowie Zespołu Szkół w Wyrykach przedstawili wzruszjącą historię wybuchu Powstania Styczniowego i sylwetkę mjr. Bronisława Deskura. Akademia przygotowana została pod kierunkiem nauczycieli. Całość nadzorowała Marzena Trociuk – dyrektor szkoły. Następnie pan Aleksander Deskur przestawił historię rodu Deskurów w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas kiedy jego prapradziad mieszkał wraz z rodziną w Horostycie. Z okazji tejże niecodziennej uroczystości Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego wydało okolicznościową książkę – „Dla moich wnuków” – wspomnienia Bronisława Deskura. Obchody upamiętniające 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego wraz z odsłonięcem tablicy pamiatkowej zakończyło odśpiewanie „Roty” Marii Konopnickiej.

Kolejnym wydarzeniem upamiętniającym 150 rocznicę Powstania Styczniowego bedą organizowane w Wyrykach w dniach 14-15 września Europejskie Dni Dziedzictwa. Tegoroczny tytuł obchodów "Nie od razu Polskę zbudowano" wpisze się w wyryckie uroczystości zatytułowane "Wyryki – śladem zapomnianych pieśni". W tegorocznych obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa planowany jest rajd rowerowy śladem bitew powstańczych w okolicach Wyryk, przedstawienie rysu historycznego Bitwy Powstańczej pod Wyrykami oraz prezentacja książki pt. "Wyryki – śladem zapomnianych pieśni". Organizatorzy  - członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej "Koalicja Kulturalna" - już dziś serdecznie zachęcają do przybycia.

/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta/horostyta
Szukaj po tagach: Horostyta,