dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Poleski Festiwal Anielski – Wyryki 2012

 

 

 

W dniach od 14 do 16 grudnia 2012 roku w Wyrykach po raz drugi odbył się Poleski Festiwal Anielski. Zorganizowany został przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wyryki „Człowiek – Kultura – Środowisko” we współpracy z Zespołem Szkół w Wyrykach i Stowarzyszeniem Poleskim we Włodawie, przy wsparciu finansowym uzyskanym ze Starostwa Powiatowego we Włodawie.
    W dniu 14 grudnia (piątek) w Zespole Szkół w Wyrykach przeprowadzone zostały warsztaty poetyckie pod kierownictwem pani Teresy Ciodyk ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej we Włodawie. Efektem pracy są napisane przez uczestników warsztatów wiersze inspirowane hasłem tegorocznego Festiwalu brzmiącym „Mój Anioł”, które organizatorzy zbiorą i opracują w formie tomiku.
    W dniu 15 grudnia (sobota) również w Zespole Szkół w Wyrykach przeprowadzono warsztaty rękodzieła artystycznego. Warsztaty prowadzone były przez panią Agnieszkę Jaroszyńska – plastyczkę, panią Jolantę Małyszczak i panią Beatę Momot – nauczycielki Zespołu Szkół w Wyrykach. W tym dniu praca odbywała się w grupach z podziałem na dzieci młodsze (szkoła podstawowa) i starsze (gimnazjum). Pierwsza grupa pracowała nad wykonaniem: świątecznych stroików, płaskorzeźb gipsowych i ozdobnych kartek świątecznych. Druga grupa wykonywała prace plastyczne z wykorzystaniem desek, różnokolorowych farb akrylowych, złoceń i brokatów tworząc zbiór prac pod wspólnym tytułem „Mój Anioł na płocie”. W sumie w warsztatach wzięło udział około 30 dzieci.
W niedzielę 16-go grudnia w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wyrykach odprawiona została uroczysta msza święta. Bezpośrednio po nabożeństwie można było podziwiać występy scholki dziecięcej „Tehalim” z parafii Św. Ludwika we Włodawie oraz zespołu wokalno – instrumentalnego „Przedział dla niepalących” z Zakładu Karnego we Włodawie.
Finalnym punktem Festiwalu były wzruszające i zarazem wesołe jasełka w wykonaniu dzieci z wyryckiej szkoły przygotowane przez panią Alinę Hulip.
W sali katechetycznej można było obejrzeć wystawę zatytułowaną „Poleskie Anioły” opartą na pracach pani Władysławy Wójcik i pana Henryka Patejuka z STKN we Włodawie oraz pani Stanisława Książek (twórczyni ludowej) z Kulczyna. Swoje stoiska miały także Szkolny Klub Wolontariusza II LO we Włodawie oraz Zespół Szkół w Wyrykach. W czasie uroczystości można było także skosztować ciasta i ciepłej herbaty. Dochód ze sprzedaży ozdób i pamiątek przygotowanych przez Zespół Szkół w Wyrykach oraz degustacji ciast przeznaczony został na leczenie i rehabilitację Pawła Skoczelasa. Prace plastyczne powstałe w ramach warsztatów stanowiły dekorację kościoła, zaś wiersze prezentowane były w przerwach pomiędzy poszczególnymi występami.
Przy zimowej aurze na Festiwal przybyło wielu mieszkańców Wyryk i okolicznych miejscowości.

Galeria 1:

aniolyaaniolyaaniolyaaniolyaaniolyaaniolyaaniolya
 
 
 
 
 
 

Galeria 2:

aniolybaniolybaniolybaniolybaniolybaniolybaniolybaniolybaniolybaniolybaniolyb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galeria 3:

aniolycaniolycaniolycaniolycaniolycaniolycaniolycaniolyc
 
 
 
 
 
 

Galeria 4:

aniolydaniolydaniolydaniolydaniolydaniolydaniolydaniolyd
 
 
 
 
 
 

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi