dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie przy współpracy Starostw Powiatowych oraz Domów Kultury organizuje kolejny Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. W powiecie włodawskim eliminacje do wojewódzkiego przeglądu odbędą się we Włodawskim Domu Kultury 11 maja br. od godz. 10:00. WDK wraz ze Starostwem Powiatowym jest współorganizatorem przeglądu na szczeblu powiatowym.
W tym roku zespół śpiewaczy Swańki z Wyryk wystąpi na eliminacjach  prezentując trzy pieśni: „Nasza młoda Marynia” (pieśń obrzędu weselnego) , „O nasz kumeczku panie” (pieśń chrzcinowa) i „Zaświećże miesiączku” (swańka, czyli pieśń wesoła, o tematyce miłosnej). Pieśni te, prawie przed trzydziestoma laty, na Festiwalu w Kazimierzu wyśpiewał zespół Marianny Wegierowej z Wyryk zdobywając główną nagrodę. Panie z zepołu Swańki liczą na to, że tak zankomite utwory i tym razem zwrócą uwagę jurorów. Oprócz zespołu śpiewaczego na powiatowych eliminacjach  wystąpi także solista - pan Antoni Demczuk.
Mamy marzenie, aby Wyryki od zawsze znane z twórczości ludowej, znowu zasłynęły, a zapomniane pieśni zostały wyśpiewane na nowo.

zapowiedzspiewakow

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi