dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Już jest i działa Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” w Wyrykach

Po długim okresie procesu rejestracji, trwającym od 26 listopada 2012r ., 11 lutego 2013r oficjalnie powołane zostało do życia Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” z siedzibą w Wyrykach. Stowarzyszenie skupia wokół siebie ponad 20 osób, w tym większość to mieszkańcy  Wyryk. Są wśród członków także sympatycy naszej miejscowości z Włodawy i Suchawy.
Zarząd Stowarzyszenia stanowią panie Iwona Buska, Elżbieta Jasionowicz oraz Anna Filipek i panowie Mirosław Torbicz i Marek Niedzielak.
Głównym celem działań Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana edukacja i aktywizacja miejscowej społeczności w zakresie kulturalnym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Szczegółowy charakter działań określa statut Stowarzyszenia, nad którym pracowali wszyscy członkowie.
Członkowie młodej organizacji, zebrani w  Stowarzyszeniu Koalicja Kulturalna  są pełni zapału i entuzjazmu do pracy i mają wiele pomysłów na działania, które mogą zmienić wizerunek naszej miejscowości. Idea pracy Stowarzyszenia zawiera się w stwierdzeniu „razem możemy więcej”, która zrealizuje się w działaniach widocznych już w czerwcu, wrześniu i grudniu bieżącego roku.
O wszystkich działaniach Stowarzyszenia będzie można przeczytać na niniejszej stronie internetowej.

 

Statut stowarzyszenia

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi