dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

WYRYKI pieśnią słyną

11 maja 2013 r. w sali włodawskiego kina od godz. 10:00 trwały przesłuchania konkursowe kapel i śpiewaków ludowych z terenu powiatu włodawskiego w ramach "Eliminacji Powiatowych 47 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych". Przegląd bardzo uroczyście  otworzył Starosta Powiatu Włodawskiego Wiesław Holaczuk – mecenas kultury ludowej, któremu nie jest obojętna tradycja ludowa „naszej małej ojczyzny".                                                 
    Pomiędzy wieloma wykonawcami zaprezentowali swój repertuar Pan Antoni Demczuk i zespół śpewaczy Swańki z Wyryk.
    Pan Antoni Demczuk w kategorii solistów wyśpiewał pieśni: "Wygnaja noczeńka, żyrnaja, jasnaja", "Gdzie się podziały majowe wieczory" i "Brzózka". Zesół śpiewaczy Śwańki zaprezentował pieśni: "Zaświećże miesiączku", "Nasza młoda Marynia", "O nasz kumeczku panie".
    Repertuar i sposób wykonania wyryckich pieśni dostrzegli jurorzy festiwalu pan Andrzej Sar z Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie i prof Maraian Chyżyński.  
    Starostwo Powiatowe we Włodawie dla najlepszych wykonawców eliminacji powiatowych ufundowało nagrody rzeczowe, gdzie Zespół Śpiewaczy Swańki z Wyryk zdobył pierwszą nagrodę. Nagrodę i wyróżnienie otrzymał również Pan Antoni Demczuk.
    Nagrody, w imieniu Starosty Powiatu Włodawskiego wręczał pan Leszek Popik – kierownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym we Włodawie. Na eliminacje wojewódzkie w dniu 2 czerwca w Muzeum Wsi Lubelskiej spośród wielu nagrodzonych  wykonawców zakwalifikowali się w kategorii zespoły śpiewacze: „Jutrzenka" z Dołhobród, „Brusowianki" ze Starego Brusa, w kategorii instrumentaliści Józef Łapiński z Dubeczna, w kategorii rekonstrukcji zespołów śpiewaczych „Swańki"z WYRYK.
    Wojewódzki etap tradycyjnie odbywać się będzie w Muzeum Wsi Lubelskiej. W wyniku zaś Wojewódzkiego Przeglądu najlepsze kapele, zespoły śpiewacze i soliści zostaną zakwalifikowane  do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.
    "Pieśni, które zaprezentowałyśmy na eliminacjach, prawie przed trzydziestoma laty na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu wyśpiewał zespół śpiewaczy z Wyryk – Połodu prowadzony wówczas przez Mariannę Wegierową. Udało nam sie dotrzeć do starych nagrań, odtworzyć i ponownie zaprezentować tak wspaniałe i niepowtarzalne pieśni. Wyryckie pieśni wielokrotnie zwracały uwagę znawców muzyki ludowej. Niestety naszą uwagę zwróciły zbyt późno i obecnie nie jesteśmy w stanie odnaleźć i nauczyć się wielu tak wspaniałych utworów. Na szczęście są jeszcze pośród nas ludzie, którzy umiłowali muzykę i śpiew i mogą nam przekazać to co pozostało w ich pamięci. Oby w zdrowiu, byli z nami jak najdłużej.  
    Zakwalifikowanie nas do etapu wojewódzkiego w kategorii rekonstrukcji zespołów śpiewaczych jest dla nas olbrzymim wyróżnieniem, jesteśmy bardzo zadowolone, wręcz szczęśliwe z zaistniałego zdarzenia. Cieszymy się przede wszystkich dlatego, że o cudownych wyryckich pieśniach będzie można usłyszeć na nowo, że pokazując wartość naszych tradycji, obrzędów, zwyczajów, które stanowią o naszej tożsamości zaktywizujemy do  działania wiele innych osób.  W skrytości liczę na to, że w przyszłości nie będziemy stanowiły rekonstrukcji zaś staniemy się autentyczne" – mówi Justyna Torbicz, kierowniczka zespołu i miłośniczka kultury ludowej.
     Nagrania z eliminacji znajdują się na stronie: www.trw.elbi.pl, zaś zdjęcia: www.wdk.home.pl

festiwal_wlodawafestiwal_wlodawafestiwal_wlodawafestiwal_wlodawa

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi