• Kategoria: Wydarzenia

Festiwal Kolęd i Szczodrywek 2014

szczodrywki 2014Festiwal Kolędy i Szczodrywki nad Bugiem

Włodawa 2014

 

W sobotę 25 stycznia 2014 r. w sali kina Włodawskiego Domu Kultury, Starostwo Powiatowe i Włodawski Dom Kultury we Włodawie zorganizowali trzynastą już edycję Festiwalu „Kolędy i Szczodrywki nad Bugiem - Włodawa 2014”.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało  około  trzydziestu zespołów z powiatu włodawskiego i chełmskiego oraz zaprzyjaźnione zespoły z Ukrainy i Białorusi. Pośród tak doborowego grona znalazły się dwa zespoły z Wyryk: "Swańki" i "Echo".
Po ponad czterogodzinnych przesłuchaniach komisja artystyczna w składzie: Janina Biegalska - reprezentująca Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, ks. Jerzy Ignaciuk - proboszcz Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Andrzej Sar - Główny Instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie ogłosiła werdykt. Zwycięzcami tegorocznej edycji festiwalu przypadło zespołowi „Życzenie” z Łucka, II miejsce zespołowi „Medunica” z Klejnik, III miejsce zespołowi „Bokoryna” z Żalina. Wyróżniono również zespoły: „Cisza”, „Cykady”, „Jutrzenka”, „Sielanki”, „Kresowianki”, „Seniorki” i „Brusowianki”. .
Choć nie znalazły się pośród nagrodzonych i wyróżnionych, to wiele zasłużonych braw od publiczności za prezentację kolęd i szczodrywek zebrały nasze zespoły "Swańki " i "Echo".
To co wyróżnia ten festiwal od innych to specyficzny klimat, jaki tworzą ludzie żyjący na pograniczu nadbużańskim oraz sceniczny autentyzm w przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia w wydaniu katolickim i prawosławnym. Jest to również forma ekumenizmu, dialogu wyznań poprzez wspólne przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia. Wykonawcy bowiem zgodnie z regulaminem przeglądu prezentowali jedną kolędę lub szczodrywkę prawosławną - w języku ukraińskim lub białoruskim oraz jedną kolędę lub pastorałkę polską. Wielu wykonawców dodawało różne, krótkie dialogi, jakimi witali się kolędnicy z gospodarzami domu, do którego przyszli, by obwieścić Dobrą Nowinę i zaśpiewać radośnie kolędę bądź szczodrywkę. Jak sami jurorzy wyznali, w tym roku znalazły się wśród wykonań i takie, które słyszeli po raz pierwszy.
Festiwal Kolędy i Szczodrywki nad Bugiem przyciąga wciąż nowe zespoły, co dobrze rokuje na przyszłość i budzi nadzieję, że tradycje lokalne i ślady kultury niematerialnej z pogranicza nadbużańskiego nie zostaną zapomniane.


tekst: Justyna Torbicz
foto: Maciej Torbicz

/fest_koled2014/fest_koled2014/fest_koled2014/fest_koled2014/fest_koled2014/fest_koled2014