• Kategoria: Wydarzenia

Współpraca „Koalicji Kulturalnej” z Zakładem Karnym we Włodawie

miejsca zapomnienia z wlodawaGrupa osadzonych z Zakładu Karnego we Włodawie uczestniczyła w Programie resocjalizacyjnym sprzyjającym ich readaptacji społecznej w zakresie kształtowania potrzeb społecznych i poznawczych „Miejsca zapomniane” przygotowanym i prowadzonym przez Bartosza Omelczuka – wychowawcę zakładu karnego.

 

 

Część praktyczna programu realizowana była w ramach Umowy o zatrudnieniu nieodpłatnym skazanych zawartej przez Zakład Karny we Włodawie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” w Wyrykach.
Głównym celem programu było kształtowanie społecznie pożądanych postaw poprzez rozwijanie zainteresowań, edukację regionalną, przekazywanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz oddziaływanie na emocje za pomocą bezpośredniego kontaktu z otaczającą rzeczywistością społeczną, kulturową i historyczną najbliższego regionu – Polesia Zachodniego.
Do celów szczegółowych programu należało między innymi porządkowanie cmentarzy i miejsc pamięci. Osadzeni przeprowadzili prace porządkowe m.in. na terenie cmentarza wojennego we Włodawie oraz cmentarza prawosławnego przy miejscowości Wyryki – Adampol. Nad pracą osadzonych czuwali obok wychowawcy także ks. prot. Jerzy Ignaciuk – proboszcz parafii prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie, a ze strony Stowarzyszenia niżej podpisany.
Prace porządkowe na cmentarzach oraz pozytywna ocena prowadzonych działań stanowiły z pewnością początek współpracy Stowarzyszenia z Zakładem Karnym.

Mirosław Torbicz

/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014/cmentarz2014