dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

XVII Jarmark Holeński 2013

 

Już po raz 17 Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia było głównym organizatorem Jarmarku Holeńskiego, który w tym roku obył się w Holi w dniu 28 lipca. Jarmark towarzyszy lokalnemu prawosławnemu świętu, jakim jest odpust św. Antoniego Peczerskiego. Już od rana około 150 wystawców i rzemieślników prezentowało dzieła swoich rąk. Ze sceny rozbrzmiewały utwory ludowe śpiewane w języku polskim, białoruskim i ukraińskim wykonywane przez 27 zespołów. Wśród wykonawców mogliśmy zobaczyć i usłyszeć dwa zespoły z Wyryk - Swańki i Echo.

 

 

hola2013hola2013hola2013hola2013hola2013hola2013hola2013hola2013

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi