• Kategoria: Wydarzenia

Lubię Anioły

podziekowania festiwal

"(...) Nawet najbardziej niezależny człowiek
na każdym kroku
w swym bytowaniu i w swoim działaniu
uzależniony jest od drugich"
ks. Tadeusz Olszański

 

Podziękowania

Poleski Festiwal Anielski nie powstałby, gdyby nie zaangażowanie  wielu osób i instytucji.
Na początku chcemy podziękować proboszczowi Parafii Lubień ks. Jarosławowi Sutrykowi za serdeczne przyjęcie naszego pomysłu i wsparcie w organizacji już od samego początku.
Panu Wieławowi Holaczukowi Staroście Powiatu Włodawskiego oraz Zarządowi Powiatu za udzielenie wsparcia finansowego na organizację warsztatów.
Panu Mariuszowi Zańko i Eugeniuszowi Koszelukowi z włodawskiego starostwa, za pomoc w przygotowaniu namiotów stanowiskowych.
Pani Marzenie Trociuk i panu Andrzejowi Bieleckiemu z Zespołu Szkół w Wyrykach za wypożyczenie nagłośnienia, jego obsługę a przede wszystkim ciepłe słowa na temat sensu naszej inicjatywy.
Panom: Zbigniewowi Golec i Markowi Niedzielak za prowadzenie warsztatów rzeźbiarskich i zainspirowanie dzieci do odkrywania aniołów ukrytych w drewnie.
Pani Agnieszcze Jaroszyńskiej, za pomysły i wsparcie w ich realizacji.
Kasi Szymaniak i Iwonie Buska za pomoc w "opanowaniu nawału" dziecięcej  twórczości.
Wielkie podziękowania należą się pani Patrycji Hurlak, która wiele godzin w bardzo profesjonalny sposób prowadziła warsztaty lektorskie doskonalące u ministrantów technikę czytania Słowa Bożego.
Dziękujemy równie mocno panom z zespołu "Porozumienie" Grzegorzowi i Łukaszowi za wspaniałe akustyczne granie i śpiewanie oraz mówienie o tym, co w życiu najważniejsze.
Dziękujemy Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej we Włodawie za użyczenie rzeźb aniołów, które nie tylko stanowiły doskoanły element dekoracji ale nadawały Festiwalowi podniosły nastrój.
Bardzo dziękujemy paniom Teresie Kowieckiej,  Stanisławie Książek i Pani Izabeli za urozmaicenie Jarmarku Festiwalowego dziełami swoich rąk.
Pani Kasi i Sylwi artystkom od malowania twarzy i włosów, dającym naszym dzieciom wiele uciechy i radości z powodu oryginalnego i uroczego "nowego" wizerunku.
Chłopakom: Jackowi i Bogdanowi z Wolnej Grupy Motocyklowej "Riders" z Włodawy za dostarczenie dreszczyku emocji i poczucia pędu wiatru na twarzy.
Dziękujemy Paulinie i Michałowi z Klubu Animatora Zabawy "Klanza" za zabawy sprzyjające budowaniu przyjaznej i rodzinnej atmosfery.
Paniom z zespołów śpiewaczych z Wyryk "Echo" i "Swańki" za uświetnienie swoimi śpiewami tej niezwykłej uroczystości.
Dziewczynom: Marcie, Bożenie, Justynie, Ani, Edycie, Wiesi, Grażynce, Karolinie, Danusi i jej koleżance za przygotowanie przepysznych ciast.
Chłopakom za pyszną grochówkę.
Dziękujemy pani Monice Mojsym - Kowalskiej z ROEFSw Chełmie i Justynie Jellinek z LGD Poleska Dolina Bugu za gadżety, które stanowiły upominki i nagrody dla dzieci biorących udział w Festiwalu.
Dziękujemy tym, dla których ta uroczystośc była przygotowana i którzy zaszczycili nas swoją obecnością, tym, którzy teraz będą dawać świadectwo, że kościół jest dla wszystkich, a to, co wokół niego się dzieje zbliża do Boga.
Dziękujemy także Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej we Włodawie, panu Wojciechowi Straczuk – Radnemu Rady Gminy Wyryki,  pani Marii Urszuli Wieliczko – agentowi ubezpieczeniowemu za wsparcie finansowe działalności naszego stowarzysenia.
Na końcu dziękujemy Panu Bogu, który poprzez nasze ręce tworzył to dzieło i prowadził tak,  by w takiej formule je zrealizować.


Justyna i Mirosław Torbiczowie
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej
"Koalicja Kulturalna" w Wyrykach

Szukaj po tagach: Poleski Festiwal Anielski,