dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Europejskie Dni Dziedzictwa w Wyrykach

Już po raz trzeci w Wyrykach obchodzono Europejskie Dni Dziedzictwa, akcję zorganizowaną przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” przy współpracy PTTK Oddział we Włodawie, koordynowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa przy honorowym patronacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Tegoroczna edycja EDD nawiązywała do 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, była znakomitą okazją do zwrócenia uwagi odbiorców na rolę powstań narodowowyzwoleńczych, które w świadomości Polaków są symbolami nieustającego dążenia do tworzenia niepodległego państwa, kształtowania i zachowania narodowej tożsamości.
    W ramach obchodów EDD w sobotę 14-go września odbył się rajd rowerowy śladami bitew powstańczych w okolicach Wyryk. Uczestnicy wyprawy zapalili znicze przy pomnikach poświęconych powstańcom w Suchawie i Adamkach. Mieli okazję zobaczyć Kościół w Suchawie, gdzie po pożarze nie ma już śladu, a świątynia zyskuje kolejne wspaniałe elementy wystroju wnętrza. Dzięki uprzejmości obecnego właściciela Pana Jana Zatonia zwiedzono także dworek znajdujący nieopodal Pałacu Zamojskich w Adampolu.
    Z kolei w niedzielę 15-go września liczne grono mieszkańców Wyryk wysłuchało prelekcji Pana Mariusza Telepko – Dyrektora Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego poświęconej bitwie powstańczej pod Wyrykami, która miała miejsce w dniu 6 lipca 1863 roku. Następnie głos zabrał Pan Mieczysław Tokarski z włodawskiego oddziału PTTK, który przedstawił sylwetki bohaterów Powstania Styczniowego na Polesiu, w tym mjr Bronisława Deskura, któremu poświęcony jest odsłonięty w maju br. pomnik znajdujący się w Horostycie. Wystawę zdjęć poświęconą temu wydarzeniu przygotowała Pani Justyna Torbicz z „Koalicji Kulturalnej”, z kolei część wystawy poświęconą odsłonięciu pomnika w Suchawie przygotowano dzięki uprzejmości Pana Leszka Popika ze Starostwa Powiatowego we Włodawie. Wydarzenie zakończyła nagradzana gromkimi brawami prezentacja pieśni patriotycznych w wykonaniu Pana Antoniego Demczuka i zespołu śpiewaczego „Echo” z Wyryk oraz wręczenie najmłodszym uczestnikom sobotniej wyprawy pamiątkowych książek.

 

edd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyrykiedd2013wyryki

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi