dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Tomik poezji o aniołach

tomik 1strona

"Tomik poezji o aniołach"

 

 

 

 Pobierz:
"Tomik poezji o aniołach"
(plik PDF)

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi