dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Poleski Festiwal Anielski 2014

 

 

    W dniach 4-6 lipca odbył się w Lubieniu Poleski Festiwal Anielski. Organizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Parafia Rzymskokatolicka w Lubieniu,  Zespół Szkół w Wyrykach oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” w Wyrykach. Adresatami wydarzenia byli mieszkańcy z terenu parafii Lubień oraz wszyscy inni zainteresowani. Miejscem organizacji Festiwalu był plac przy kościele pw. Św. Mikołaja w Lubieniu.
    W trakcie trzech dni Festiwalu odbyły się różnego rodzaju warsztaty oraz piknik rodzinny. I tak, pierwszego dnia Festiwalu odbyły się warsztaty rzeźbiarskie i projekcja filmu, następnie odbyła się dyskusja na temat zaobserwonanych postaw. Drugiego dnia Festiwalu uczestnicy korzystali z warsztatów plastycznych w ramach których wykonywano prace tj. malowanie na kamieniu, malowanie na koszulkach oraz anielskie skrzydła. Równolegle prowadzone były warsztaty lektorskie, prowadzone przez aktorkę Patrycję Hurlak a służące doskonaleniu umiejętności prawidłowego czytania tekstów Pisma Świętego. Wieczorem odbył się koncert akustyczny zespołu „Porozumienie”. Zaś w niedzielę odbył się piknik rodzinny pt. „Lubię Anioły”, w tym czasie trwały zabawy prowadzone przez Klub Animatorów Zabawy „Klanza” z Lublina, występy zespołów śpiewaczych, jarmark festiwalowy gdzie tematem przewodnim wystaw były anioły. Odbyła się również promocja publikacji pt. „Wyryki. Śladem zapomnianych pieśni” oraz degustacja ciast, kompotów i grochówki. W trakcie trzech dni Festiwalu łącznie udział wzięło około 400 osób.
    Poprzez organizację warsztatów, pogadanek i koncertów uroczystość nastawiona była na zrealizowanie celów tj. budowanie właściwych relacji w rodzinie jako źródła właściwego funkcjonowania w Kościele i społeczeństwie, zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnej formy spędzania czasu wolnego, zachęcanie do aktywności twórczej i dostrzegania piękna w twórczości artystycznej oraz podnoszenie świadomości pełnowartościowego bycia chrześcijaninem.

galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014galeria_anielski2014

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi