dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

„ Wokół wyryckich pieśni "

zaproszenie cd

Wokół wyryckich pieśni "

płyta i koncert

zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” w Wyrykach w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłogorajskiej od początku września do końca października realizowało projekt pod nazwą „Wokół wyryckich pieśni – aktywizacja społeczności wokół lokalnej muzyki”

Po 18 godzinach pracy warsztatowej nad doskonaleniem techniki śpiewu i poznawaniem lokalnych pieśni zespół śpiewaczy Swańki nagrał płytę pt. "Wokół wyryckich pieśni". Ważnym elementem podsumowującym projekt i promującym nagraną płytę jest koncert, który odbędzie się już w dniu 6 listopada o godzinie 11.30 w Zespole Szkół w Wyrykach, na który organizatorzy tj. Stowarzyszenie Koalicja Kulturalna, Gminna Biblioteka Publiczna i Zespół Szkół w Wyrykach serdecznie zapraszają.

Organizatorzy wyrażają głęboką nadzieję, że dzięki temu działaniu w miejscowości nastapi dalszy wzrost zainteresowania lokalną kulturą i tradycją, a zespół Swańki stanie się autentyczną i rozpoznalwalną wizytówką miejscowości.

Justyna Torbicz

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi