dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Wyryckie zwyczaje nagrodzone

zwyczaje i obrzedy

Zwyczaje i obrzędy naszych dziadków
"Wyryckie wesele"

10 stycznia w Muzeum na Zamku Lubelskim odbyło się uroczyste rozsztrzygnięcie konkursu pt. "Zwyczaje naszych dziadków", którego organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Do udziału w konkursie przystąpiła Magdalena Wołodko - mieszkanka Wyryk i uczennica II LO we Włodawie. Rozstrzygnięcie konkursu połączone było z corocznym spotkaniem opłatkowym regionalistów z województwa lubelskiego.

Magdalena Wołodko z pracą pt. "Tradycyjne wyryckie wesele - opowiadania babki Weronki" zdobyła wysoką drugą pozycję w kategorii literackiej. Opisane w pracy obrzędy, zgodnie z wyrycką tradycją, miały zapewnić młodej parze szczęście, bogactwo i wielką miłość. Sukces Magdy cieszy tym bardziej, że inspiracją do napisania tejże pracy stała się publikacja pt. "Wyryki. Śladem zapomnianych pieśni" i niniejsza strona internetowa, na której opisanych jest wiele wyryckich obrzędów.

Magdzie nagrodę konkursową wręczali Tadeusz Sławecki - Wiceminister w Ministerstwie Edukacji i Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty. Na uroczystości obecnych było także wiele innych - znaczących - osobistości, dla których istotnym elementem polskiej tożsamości jest kultura ludowa polskiej wsi.

Krótki reportaż telewizyjny z uroczystości moż zobaczyć na stronie:

http://lublin.tvp.pl/18389335/zwyczaje-naszych-dziadkow

Magdzie gratulujemy, a czytelników zachęcamy do obejrzenia filmiku.

J.Torbicz

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi