dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Spójrz przed siebie - nie tylko w obiektyw aparatu

logo rownac szanse

Spójrz przed siebie - nie tylko w obiektyw aparatu

 

Już od 7 lutego w Wyrykach z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej "Koalicja Kulturalna" będą prowadzone warsztaty pt. „Spójrz przed siebie” realizowane w ramach projektu "Równać Szanse" dofinansowanego ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności koordynowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Współorganizatorami warsztatów będą Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach oraz Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie.

Projekt adresowany jest do piętnastoosobowej grupy młodzieży w wieku 13-19 lat zamieszkujących w obszarze gminy Wyryki.

Projekt obejmował będzie uczestnictwo w zajęciach o charakterze integracyjnym i doskonalącym kompetencje społeczne. Obejmował będzie także warszaty fotograficzne w plenerze oraz warszaty obróbki komputerowej zdjęć i tworzenia projektów grafik komputerowych. Efektem pracy będą m.in. banery, dużego formatu, które następnie stanowiły będą wystawę uliczną w miejscowości Wyryki.

Dzięki uczestnictwu w realizowanym zadaniu młodzież będzie miała możliwość poznania i ukazania walorów przyrodniczych i kulturowych najbliższej okolicy, ale przede wszystkim będzie miała możliwość doskonalenia swoich kompetencji społecznych oraz ukazania efektów swojej pracy świadczącej o walorach bycia skutecznym i dostrzeżonym w działaniu.

J.Torbicz

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi