dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Kultura nie zna granic

nieznagranic2015

 

    We Włodawie, już od 14 lat, pod tym samym hasłem spotykają się Polacy, Białorusini i Ukraińcy by wyśpiewać w kolędach i szczodrywkach chwałę i dziękczynienie Bogu Nowonarodzonemu.
    Tak było i tym razem. 31 stycznia w sali Włodawskiego Domu Kultury ponad 30 zespołów wystąpiło na XIV Festiwalu Kolędy i Szczodrywki nad Bugiem we Włodawie. Festiwalu, który doskonale wpisuje się w klimat Polski wschodniej i łączy w sobie nadbużańską kulturę trzech krajów. Choć wydawać by się mogło odmienną, to jednak tak bardzo podobną. Wydarzenie to skłoniło do refleksji, bo przecież jeszcze wielu z nas, jako dzieci, chodziło "z gwiazdą, z cyganami, czy z kozą".  Na festiwalu scenki te zaprezentowały zespoły z Ukrainy, a jeszcze 30lat temu były one i naszą codziennością. Tym bardziej wydarzenie skłania do refleksji, by powrócić do przeszłości i odtworzyć te zwyczaje.
    Jednak pomimo zadumy nad przemijaniem, wyryckie kolędowanie wciąż przynosi powód do dumy. Właśnie na tym Festiwalu, dwa lata temu, zespół śpiewaczy Swańki z Wyryk odniósł swój pierwszy sukces. Na tegorocznym, pośród wielu wspaniałych wykonawców również wystąpił i  został wyróżniony. Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że choć zespół Swańki jest zespołem amatorskim, to jakość śpiewu i wiarygodność w odtwarzaniu tradycji zachwyciły jurorów.
    Festiwal  organizowany przez Starostwo Powiatowe we Włodawie i Włodawski Dom Kultury, każdego roku skupia coraz więcej uczestników. Poziom wykonania jest bardzo różnorodny - od profesjoanlnego ukraińskiego folkloru, po nasz - bardzo amatorski. Jednak Festiwal zachwyca, przede wszystkim mnogością barw i utworów.

J.Torbicz

 

kulturanieznagranic2015
kulturanieznagranic2015
kulturanieznagranic2015
kulturanieznagranic2015

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi