dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Spójrz przed siebie - odsłona III

rownac szanse2

W ramach projektu "Spójrz przed siebie" - realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Koalicja Kulturalna" w Wyrykach przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wyrykach i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną we Włodawie, dofiansnowanego ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Regonalengo Konkursu Grantowego "Równać Szanse" koordynowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży - przyszedł czas na warszaty obróbki komputerowej zdjęć i tworzenia projektów grafik komputerowych. Tym razem, w lokalu partnera, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach zajęcia prowadził Paweł Panasiuk - informatyk.

Po udanych warsztach fotograficznych i zebraniu znacznej ilości ujęć przyszedł czas na ćwiczenia w obróbce komputerowej zdjęć i tworzeniu projektów grafik. W czasie wytężonej pracy zwłaszcza nad wyborem zdjęć, nie było łatwo, szczególnie z powodu bardzo dużej ilości ujęć, gdzie każde, na swój sposób było ciekawe.

Wskutek wielogodzinnej pracy powstały projekty banerów. Niepowtarzalne, oryginalne i bardzo ciekawe. Już od 21 czerwca w Wyrykach można je oglądać na wystawie ulicznej, a także pod niniejszym artykułem.

rsz2015odslona3rsz2015odslona3rsz2015odslona3rsz2015odslona3

 

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi