dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

"Spójrz przed siebie" - FINAŁ

logo final

5 lipca w Wyrykach nastapiło oficjalne podsumowanie projektu "Spójrz przed s

iebie" połączone z otwarciem wystawy ulicznej i uroczystym świętowaniem uczestników z okazji uwieńczenia ich półrocznej pracy.

 

Od 7 lutego w Wyrykach z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej "Koalicja Kulturalna" prowadzone były zajęcia dla młodzieży pt. „Spójrz przed siebie” realizowane w ramach projektu "Równać Szanse" dofinansowanego ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności koordynowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Współorganizatorami warsztatów były Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach oraz Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie.

Projekt adresowany był do grupy młodzieży w wieku 13-19 lat zamieszkujących w obszarze gminy Wyryki. Obejmował uczestnictwo w zajęciach o charakterze integracyjnym i doskonalącym kompetencje społeczne, warszaty fotograficzne w plenerze oraz warszaty obróbki komputerowej zdjęć i tworzenia projektów grafik komputerowych. Dzięki tym formom pracy młodzież zdobyła nowe umiejętności ułatwiające strat w dorosłe życie, dostrzegła niezauważalne wcześniej walory swego miejsca zamieszaknia, a dzięki temu wzrosło ich poczucie tożsamości i przywiązania do Małej Ojczyzny. Efektem pracy, stała się umieszczona na ogrodzeniach posesji mieszkalnych wzdłóż drogi 818 wystawa uliczna, utworzona z banerów, na których można zobaczyć najciekawsze ujęcia fotograficzne Wyryk i okolic.

Wystawę uliczną ukazującą walory przyrodniczo - kulturowe miejscowości oraz talenty fotograficzne uczestników oglądać będzie można przynajmniej do końca wakacji.

Gorąco zachęcamy do spacerów lub przejażdżek rowerowych wzdłuż Wyryk i zatrzymania się przed zdjęciami, by nacieszyć oko przyjemnym obrazem ukazującym piękno i niepowtarzalność wsi.

 

rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3rsz2015cz3

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi