A+ A A-
  • Kategoria: Szkoła Mistrza Tradycji

Szkoła Mistrza Tradycji w Wyrykach

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzącemu z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna od czerwca 2021 roku w wyryckiej Szkole Mistrza Tradycji trwa regularna nauka tkactwa.

Szkoła mieści się w budynku po posterunku policji w Wyrykach, który na czas realizacji zadania został użyczony przez Gminę Wyryki - Stowarzyszeniu Koalicja Kulturalna.

Nauczycielem w szkole jest Barbara Redde z Hańska – najmłodsza w powiecie, ale pewnie i na Lubelszczyźnie - tkaczka znająca tajniki tradycyjnego rzemiosła. Uczennicami są głównie panie z Wyryk, ale dołączają do nich także inne zainteresowane rzemiosłem kobiety z okolicy. W tej chwili w użyciu są trzy warsztaty tkackie, a pomieszczenie w którym się znajdują rzeczywiście wygląda jak klasa albo tradycyjny zakład tkacki.

Pierwszy etap nauki obejmował składanie krosien, snucie i zakładanie osnowy. Kolejny etap to tkanie kolorowych chodników wykonanych ze zużytej odzieży pociętej na długie paski i używanych w zastępstwie nici. Już po nowym roku rozpocznie się nieco trudniejszy etap nauki tkactwa – z wykorzystaniem nici - tkanie pasiaków na kolorowe spódnice i dywany (tzn. kapy na łóżko).

„Tkanie to bardzo przyjemna czynność, pomaga całkowicie odłączyć się od trosk codzienności a skupić wyłącznie na tym, co robisz. Trzeba przyznać, że lubię uczyć się w Szkole Mistrza Tradycji, lubię nasze spotkania i niecierpliwe oczekiwanie, kiedy zaczniemy już coś nowego” – mówi Marta, a jej zdanie podziela Aniela, Aga i inne uczestniczki. Wielką radość daje zainteresowanie tkactwem najmłodszego pokolenia. Teraz do szkoły nie tylko przychodzą panie w średnim wieku, ale również ich córki i wnuczki. Zainteresowanie tradycyjnym rzemiosłem wyrażają już także grupy zorganizowane, ale póki co „szkoła” jeszcze nie jest na to gotowa.

Na uwagę zasługuje jeszcze jedna istotna informacja. Szkoła Mistrza Tradycji prowadzi naukę dla młodszego pokolenia, zaś seniorzy zgromadzeni w Klubie Seniora działającym w wyryckiej bibliotece również uczą się tkactwa, z tą tylko różnicą, że do dyspozycji mają nowoczesne, o lekkiej konstrukcji krosno tkackie.

Tak więc w Wyrykach przybywa świadomości na temat wartości tej zanikającej sztuki ludowej. Panie zrzeszone w koło gospodyń wiejskich już mają pomysły jak wykorzystać tradycyjne motywy tkackie do nowoczesnego przeznaczenia i czekają do lata, aby swoje wytwory zaprezentować tam, gdzie się pojawią.

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Koalicja Kulturalna i dofinansowaniu jakie otrzymało ono ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Kultura Ludowa i Tradycyjna - Wyryki, jak przed laty, tak i teraz stają się prężnym ośrodkiem tkackim ukazującym i kultywującym walory kulturowe regionu.

Logotypy MKDNiS

/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji/szkola_mistrza_tradycji