A+ A A-

Środowisko

  • Kategoria: Środowisko

Wyryckie ptaki – na początek mewa śmieszka.

mewa smieszkaObserwacje naszych skrzydlatych przyjaciół to pasjonujące zajęcie, które może wypełniać cały, nie tylko tzw. wolny czas.

         Mewa śmieszka, to gatunek średniego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny mew. Jak czytamy powyżej – ptaka wodnego – skąd więc mewy u nas, kilka kilometrów od najbliższych większych zbiorników wodnych?

Czytaj więcej: Wyryckie ptaki – na początek mewa...

  • Kategoria: Środowisko

Klimat Wyryk

wyrykiKlimat Wyryk kształtowany jest przez masy suchego i mroźnego powietrza kontynentalnego. Lato tu jest ciepłe, średnia miesięczna temperatura w lipcu to + 18,8°C, natomiast zimą - 6,5 °C. W okresie wiosennym i jesiennym pojawiają się  przymrozki. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2 °C. Od rocznego przebiegu temperatury zależy długość okresu wegetacyjnego, który w Wyrykach wynosi ok. 212 dni.

Czytaj więcej: Klimat Wyryk

  • Kategoria: Środowisko

Wody

wodyWyryki znajdują się w dorzeczu Bugu i zlewni rzeki Hanki. Cały obszar charakteryzuje się zmienną gęstością sieci kanałów i rowów melioracyjnych. Jedynym ciekiem wodnym mającym charakter niewielkiej rzeki jest Hanka, która w płynąc przez północno – wschodnie tereny bywa nazywana Trzebierz bądź Kanał Partyzantów i stanowi jednocześnie granicę między gminą Wyryki a gminą Włodawa. Średni przepływ Hanki w tym miejscu jest dość niski i wynosi poniżej 0,5 m3/s. 

Czytaj więcej: Wody

  • Kategoria: Środowisko

Turystyka

turystykaWyryki posiadają walory kulturowe i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki. Korzystając z bliskości systematycznie rozwijającej się w tym kierunku Włodawy oraz Jeziora Białego w Okunince i Poleskiego Parku Narodowego należy dołożyć starań by turystyka była jednym głównych kierunków rozwoju miejscowości, pozwalającym jednocześnie na uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez jej mieszkańców. Wskazane jest wykorzystanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i zasobów kulturowych, ich ekspozycja oraz udostępnienie mieszkańcom i turystom atrakcyjnych terenów i obiektów z jednoczesnym zabezpieczeniem ich przed użytkowaniem zagrażającym degradacją. Wskazany jest rozwój turystyki kwalifikowanej o umiarkowanej intensywności.

Czytaj więcej: Turystyka

  • Kategoria: Środowisko

Środowisko geograficzne wsi Wyryki

srodowisko geoWieś Wyryki leży na terenie jednostki fizycznogeograficznej Polesie, którą pod względem krajobrazowym cechuje równinność, małe nachylenie powierzchni i zabagnienie, związane z utrudnionym odpływem. Na Polesiu w granicach Polski, Białorusi i Ukrainy wyróżniono 8 makroregionów. Jednym z nich jest Polesie Zachodnie, które rozpościera się po obu stronach rzeki Bug.

Czytaj więcej: Środowisko geograficzne wsi Wyryki