A+ A A-

  • Kategoria: Środowisko

Turystyka

turystykaWyryki posiadają walory kulturowe i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi turystyki. Korzystając z bliskości systematycznie rozwijającej się w tym kierunku Włodawy oraz Jeziora Białego w Okunince i Poleskiego Parku Narodowego należy dołożyć starań by turystyka była jednym głównych kierunków rozwoju miejscowości, pozwalającym jednocześnie na uzyskiwanie dodatkowych dochodów przez jej mieszkańców. Wskazane jest wykorzystanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i zasobów kulturowych, ich ekspozycja oraz udostępnienie mieszkańcom i turystom atrakcyjnych terenów i obiektów z jednoczesnym zabezpieczeniem ich przed użytkowaniem zagrażającym degradacją. Wskazany jest rozwój turystyki kwalifikowanej o umiarkowanej intensywności.

Przygotowaniu i rozwojowi oferty turystycznej sprzyja także położenie Wyryk w obrębie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie i planowany Wyrycki Park Kulturowy.
    Świadomość ekologiczna miejscowej ludności jest dość duża. Mieszkańcy zdają sobie sprawę z walorów środowiska naturalnego i jego ochrony, jednak nie w pełni mają świadomość jak można te walory połączyć i wykorzystać. Ważnym zadaniem stać się powinno wskazanie młodym mieszkańcom wsi, w jaki sposób łączyć można prowadzenie działalności rolniczej z zaletami środowiska naturalnego i rozwoju np. agroturystyki.
    Dzięki takim kierunkom rozwój gospodarczy miejscowości nie będzie się odbywać kosztem społeczeństwa i środowiska naturalnego, uwzględniając jednocześnie potrzeby przyszłych pokoleń.
Społeczeństwo i środowisko naturalne traktowane na równi z gospodarką tworzą triumwirat trzech dominant w strategiach rozwoju zyskując miano strategii zrównoważonej.