A+ A A-

  • Kategoria: Środowisko

Klimat Wyryk

wyrykiKlimat Wyryk kształtowany jest przez masy suchego i mroźnego powietrza kontynentalnego. Lato tu jest ciepłe, średnia miesięczna temperatura w lipcu to + 18,8°C, natomiast zimą - 6,5 °C. W okresie wiosennym i jesiennym pojawiają się  przymrozki. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2 °C. Od rocznego przebiegu temperatury zależy długość okresu wegetacyjnego, który w Wyrykach wynosi ok. 212 dni.

Początek okresu wegetacyjnego przypada najczęściej na przełom marca i kwietnia, zaś koniec - na ostatnią dekadę października. Im dłuższy okres wegetacyjny, tym więcej czasu można poświecić pracom na polu, ponadto możliwe jest skuteczne wprowadzanie poplonów (można np. wysiać rośliny motylkowe), dających dodatkowo paszę lub zielony nawóz użyźniający glebę. Suma opadów sięga ok. 560mm. Maksimum opadowe przypada na miesiące letnie: lipiec i sierpień. Taki rozkład opadów jest korzystny dla uprawy m.in. ziemniaków i buraków cukrowych .

 Małe opady w maju i na początku czerwca mogą przyczynić się do mniejszych plonów zbóż, które mają wówczas najintensywniejszy okres wzrostu.
           Jakość powietrza gminy Wyryki należy określić jako bardzo dobrą. Niewielkie ilości emitorów zarówno emisji wysokiej jak i liniowej powodują taki stan rzeczy. Dokonując obserwacji poszczególnych elementów przyrody ożywionej, nie stwierdzono jakichkolwiek zachwiań w jej rozwoju związanych z występowaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
           Sprzyjające warunki klimatyczne w połączeniu z czystym  środowiskiem  naturalnym mają istotny wpływ na rozwój rolnictwa ekologicznego na terenie gminy.

Tekst i zdjęcia Monika Adamczyk.

/klimat_wyryk/klimat_wyryk/klimat_wyryk/klimat_wyryk/klimat_wyryk/klimat_wyryk/klimat_wyryk/klimat_wyryk/klimat_wyryk