A+ A A-
  • Kategoria: Stroje ludowe dla zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk

Stroje ludowe zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk

logo poziom

Niniejsze opracowanie powstało w ramach zadania podsumowującego projekt pt. „Stroje ludowe dla zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk”dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska2020.

“Stroje ludowe zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk”

Justyna Torbicz

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” w Wyrykach

Perebory -najbardziej charakterystyczne elementy stroju .

Tkacka technika wybierana, nazywana haftem tkackim, przez ludność wiejską pereborami wykonywana była w Polsce w terenach północno – wschodniej Lubelszczyzny i wschodniej części obecnego województwa podlaskiego, ale znana była także w innych częściach Europy.

Zasięg występowania tej techniki na Lubelszczyźnie pokrywa się z dwoma typami strojów: podlaskim i nadbużańskim, w których zdobione były tym ornamentem koszule, spódnice, zapaski i nakrywki w stroju kobiecym, a w męskim koszule. Perebory naszego regionu mają te cechy charakterystyczne, które wyróżniają je od innych wzorów znanych w Europie.

Oskar Kolberg w tomie poświęconym ziemi chełmskiej pisze o deseniu w kolorze czerwonym z niebieskimi wstawkami, które występowały na chustach, rańtuchach, na ramionach koszul, u dołu spódnic i fartuchów. Zanik tej techniki zdobienia następował stopniowo od początku XX wieku, co przypuszczalnie wiązało się z kilkoma czynnikami. W 1914 roku następowała ewakuacja ludności zamieszkującej tereny Polesia, co sprawiło, że po wojnie technikę tę znało już niewiele kobiet. W powiecie bialskim i na krańcach wschodnich powiatu włodawskiego zaczęto stosować tzw. natiachanie – hafty łudząco przypominające perebory, powszechnie wykonywane na Wołyniu i Polesiu. Bardziej na zachód w zdobieniu odzieży rozpowszechnił się haft krzyżykowy.

Umiejętność wykonywania pereborów była jedną z wielu jakie posiadały tkaczki w tej części Lubelszczyzny. Ponieważ była to trudna technika nie każda kobieta decydowała się by ją wykonywać. Sztuka tkania pereborów następowała przez obserwację pracy babki czy pomaganie matce. Pierwsze proste wzory wykonywały dziewczęta w wieku kilkunastu lat, a w kolejnych latach życia doskonaliły swoje umiejętności.

Kiedy zaprzestano nosić tradycyjny strój ludowy w którym ornament tkacki stanowił ważny element dekoracyjny technika ta zaczęła zanikać. Po II wojnie światowej coraz mniej osób zajmowało się tkaniem tradycyjnych ornamentów. W Wyrykach tkaczkami znającymi tę technikę były nieżyjące Janina Trociuk (1934-1992) i Maria Staszewska (1928-2020)

Perebory z przeznaczeniem na stroje dla zespołu śpiewaczego Swanki z Wyryk wykonała Barbara Redde z Dubeczna – najmłodsza w powiecie włodawskim twórczyni ludowa znająca technikę tkania pereborów. Tkactwem zainteresowała się jako nastolatka. Po ukierunkowaniu przez Stanisławę Baj, a później Stanisławę Kowalewską rozwijała swoje zainteresowania, w konsekwencji technikę opanowała w sposób perfekcyjny. Obecnie tka głównie na potrzeby rekonstrukcji strojów ludowych, prezentuje swoje wyroby na lokalnych festynach i imprezach o charakterze ludowym. Chętnie współpracuje z lokalnymi instytucjami, prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży. Bez wątpienia pani Barbara posiada wielką wiedzę na temat specyfiki wzorów podlaskich nadbużańskich i włodawskich. W pracy charakteryzuje się niezwykłą dokładnością, precyzją wręcz drobiazgowością w odtwarzaniu wzorów. Jako zespół śpiewaczy Swańki z Wyryk jesteśmy dumne z tego, że będziemy mogły w tak pięknych i wyjątkowych strojach reprezentować nasz region.

Czytaj więcej: Stroje ludowe zespołu śpiewaczego...

  • Kategoria: Stroje ludowe dla zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk

Charakterystyka strojów ludowych: włodawskiego letniego i podlaskiego nadbużańskiego

Logo projektuNiniejsze opracowanie powstało w ramach zadania podsumowującego projekt pt. „Stroje ludowe dla zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk”dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska2020.

 

Charakterystyka strojów ludowych:
włodawskiego letniego i podlaskiego nadbużańskiego”

Gintare Dąbrovska

Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie

 

Mianem polskie stroje ludowe określano ubiory codzienne i odświętne polskich grup etnograficznych. Okres największego ich rozkwitu przypada na drugą połowę XIX i początek XX wieku. Wygląd strojów był uzależniony od regionu, w którym występowały, warunków klimatycznych, położenia geograficznego, typu gospodarki, stosunków społeczno - gospodarczych jak i historii miejsca. Charakter i zdobienie strojów swoje źródła miały w strojach szlacheckich, mieszczańskich i mundurach wojskowych. Wyraźny wpływ miała również moda europejska z okresu renesansu i baroku, oraz zamożność grup etnograficznych, jak i indywidualnych właścicieli.

Na terenie Polski wyodrębnia się ponad sto rodzajów strojów ludowych. Stroje z terenu Podlasia wschodniego były niejednorodne. Strój kobiecy miał kilka odmian, a męski był nieco mniej zróżnicowany. Aż do okresu międzywojennego zachowały się odmiany takie jak – włodawski strój ludowy i nadbużański strój ludowy.

Strój włodawski noszono na północ, południe i zachód od Włodawy, a wschodnią granicą jego występowania była rzeka Bug. Od północy ubiór ten graniczył ze strojem nadbużańskim. Charakterystyczną cechą obu tych strojów są elementy zdobień – hafty tkackie, inaczej zwane pereborami. „Nadbużański perebor to element zdobniczy powstający na tkaninie, wybierany deseczką na osnowie i przetykany kolorowym wątkiem tworzącym wzór”1. „Technika tkania wybierana, nazywana przez ludność wiejską perebory, pribory, zabory, wybory, pasamany, wykonywana była w Polsce na terenach północno wschodniej Lubelszczyzny i wschodniej części obecnego województwa podlaskiego”2.

opr3opr2opr3

Eksponaty ze stałej wystawy etnograficznej „Chłopskie pielgrzymowanie” w Muzeum - Zespole Synagogalnym we Włodawie.

Czytaj więcej: Charakterystyka strojów ludowych:...

  • Kategoria: Stroje ludowe dla zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk

Historia ludowych zespołów śpiewaczych z Wyryk

2020 NCK dofinans etnopolska rgb PIONNiniejsze opracowanie powstało w ramach zadania podsumowującego projekt pt. „Stroje ludowe dla zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk”dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska2020.

 

Historia ludowych zespołów śpiewaczych z Wyryk”

Justyna Torbicz

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Koalicja Kulturalna w Wyrykach

Już w latach sześćdziesiątych poprzedniego stulecia wieś Wyryki słynęła z bogatego folkloru, tkactwa, archaicznej zabudowy, gwary i gościnności. Wszystko dzięki działalności miejscowych kobiet zrzeszonych w Koło Gospodyń Wiejskich.

Wiejski zespół śpiewaczy z Wyryk Woli założony został przez członkinie miejscowego KGW w 1960 roku. Okoliczności powstania tej grupy ściśle wiążą się z działalnością koła. Znane ono było w regionie i zapraszane na liczne imprezy okolicznościowe. Założenie zespołu pozwoliło kobietom znaleźć taka formę zorganizowania się, która mogłaby reprezentować wieś na zewnątrz. Tylko i wyłącznie wszechstronność, pomysłowość i przedsiębiorczość kobiet z Wyryk była gwarantem pomyślności realizacji pomysłu założenia zespołu śpiewaczego. Działając jako Koło Gospodyń Wiejskich od 1960 roku kobiety z Wyryk zawsze były grupą, która otwarta była na wszelkiego rodzaju inicjatywy i dzięki swojemu zaangażowaniu doprowadzały wszystkie pomysły do ostatecznej realizacji. Organizowały konkursy - na najładniejszy ogródek, najlepsze warzywa, mleko najlepszej jakości, kursy- cukierniczy, masarski,gastronomiczny, piekarski, krawiecki oraz liczne wycieczki do Warszawy, Łańcuta, Krakowa, Oświęcimia, Wieliczki, Kraśnika czy Leśnej.

Czytaj więcej: Historia ludowych zespołów śpiewaczych...

Podkategorie