A+ A A-

  • Kategoria: Środowisko

Środowisko geograficzne wsi Wyryki

srodowisko geoWieś Wyryki leży na terenie jednostki fizycznogeograficznej Polesie, którą pod względem krajobrazowym cechuje równinność, małe nachylenie powierzchni i zabagnienie, związane z utrudnionym odpływem. Na Polesiu w granicach Polski, Białorusi i Ukrainy wyróżniono 8 makroregionów. Jednym z nich jest Polesie Zachodnie, które rozpościera się po obu stronach rzeki Bug.

Część Polska zajmuje powierzchnię ok. 4,7 tys.m2. Pod względem krajobrazowym są to płaskie równiny denudacyjne i wodno – akumulacyjne, częściowo zabagnione. Na zachód od Bugu wyróżniono 6 mezoregionów, w tym Garb Włodawski – asymetryczne lekko faliste wzniesienie o charakterze równiny peryglacjalnej, na którym położona jest miejscowość Wyryki. Do Garbu Włodawskiego od północy przylega Zaklęsłość Sosnowicka, od południa Równina Łęczyńsko – Włodawska. Na obszarze tych mezoregionów leży odpowiednio północna i południowa część Gminy Wyryki. Powierzchnia wsi włączając tereny rolne wokół miejscowości wynosi ok. 25 km2.

Wieś Wyryki leży na 51.33o szerokości geograficznej północnej i od 23.19 do 23.25o długości geograficznej wschodniej.

Zobacz na Mapach Google

 

 

Szukaj po tagach: Wyryki, Bug,