A+ A A-

  • Kategoria: Wydarzenia

Jesteśmy dumni!!! Biblioteka Inspiracji w Wyrykach

gbp wyrykiJesteśmy dumni!!!

Biblioteka Inspiracji w Wyrykach

Od lutego bieżącego roku Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją nową siedzibę. Miejsce to nazwane Biblioteką Inspiracji z całą pewnością jest właśnie takie – inspirujące. Myślę, że zrodzi ono wiele nowych pomysłów do działań i stanie się prawdziwą wizytowką naszej miejscowości i gminy.

 

Od lata 2015 roku obserwowaliśmy, co dzieje sie wokół niewykończonego budynku szkoły. O tym, co ma tam być narosło wiele mitów ale, by rozwiać wszelkie wątpliwości, że nowo wykończony budynek szkoły jest biblioteką, a nie szkołą, trzeba opisać wszystko po kolei. Postaram się to uczynić w wielkim skrócie.

Pod koniec swojej drugiej kadencji wójt naszej gminy zdecydował o tym, iż powoła do istnienia inną jednostkę kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, a Rada Gminy podjęła ku temu stosowną uchwałę.W prasie lokalnej ukazały się informacje, gdzie argumentem powołania GOK-u, a jednocześnie zlikwidowania biblioteki była zbyt mała powierzchnia użytkowa.

Ostatecznie okazało się, że chociaż Samorząd Gminy jest Organizatorem biblioteki, nie może samodzielnie zlikwidować jedną instytucję kultury, a powołać drugą, gdyż wymaga to wielu ustaleń chociażby na szczeblu wojewódzkim. W grudniu 2013 roku Rada Gminy anulowała podjętą uchwałę w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury, a na początku stycznia 2014 roku postanowiono, aby Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o dotację do Programu Wieloletniego ,,Kultura +Biblioteka + Priotytet Infrastruktura Bibliotek ".Pomysł był również taki, by zmienić siedzibę biblioteki - przenieść ją do lokalu po posterunku policji, który znajduje się nad Bankiem Spółdzielczym. Jednak z uwagi na to, iż obiekt ten nie spełniał wymaganego metrażu (określonego w regulaminie konkursu ubiegania się o dotację) zapadła decyzja, że dla nowej biblioteki i na jej działalność zostanie przeznaczony budynek szkoły.

I stało się! W styczniu 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na zadanie pod nazwą:,, Dokończenie budowy budynku Zespołu Szkół w Wyrykach wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach". Tak więc, pomimo niejednoznacznego tytułu projektu, poza wszelką wątpliwością było przeznaczenie pomieszczeń nie wykończonej dotąd szkoły na działania biblioteki. Zaznaczyć należy, by rozwiać wszelkie wątpliwości, że wniosek o dofinansowanie był składany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Samorządową Instytucję Kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna. Oczywiście działo się to za zgodą wójta gminy, jednak ostateczną umowę na realizację przedsięwzięcia podpisały dwie osoby – dyrektor i główna księgowa Gminnej Bibliteki Publicznej w Wyrykach i to właśnie one realizowały największe
w histroii gminy zadanie, którego kwota przekroczyła 2,5 mln złotych. Pani Dyrektor Hanna Czelej podejmowała wszelkie decyzje dotyczące dostosowania nowego obiektu biblioteki do wymagań projektowych. Począwszy od wyboru oświetlenia, poprzez kolor ścian i wyposażenie łazienek, aż po bardzo nowoczesny sprzęt komputerowy, audiowizualny czy gastronomiczny. To dyrektor czuwała nad prawidłowym przebiegiem prowadzonej inwestycji, aby w pełni osiagnąć założone cele projektu.

W regulaminie programu z którego Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie jasno określone zostały zasady na co dofinanowanie ma być przyznane. Toteż od samego początku było wiadomo, że budynek szkoły nie będzie szkołą tylko biblioteką, której działalność/oferta poszerzonona zostanie o szereg nowych usług. Stąd też obecnie w naszej nowej bibliotece jest np. studio nagrań, sala konferencyjna, galeria obrzędowości, zaplecze noclegowe, sala wielofunkcyjna z zapleczem gastronomicznym i wiele innych pomieszczeń z przenzaczeniem na bardzo szeroką działalność, tak różną od powszechnie pojmowanej funkcji biblioteki. Wystrój nowej przestrzeni bibliotecznej zachwyca nowoczesnością. Przestronność, nastrój panujący od doboru kolorów ścian, sufitów, podłóg, mebli, świateł sprawia wrażenie bardzo przyjemnego, przyjaznego dla odbiorcy tak, że w miejscu tym chce się przebywać z przyjemnością.

Na zakończenie pragnę złożyć wyrazy uznania na ręce pani Hanny Czelej – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach za podjęty trud, wielki wysiłek i zaangażowanie włożone w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Bowiem, to dzięki jej odwadze i determinacji
w działniu wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogą być dumni, że w tej chwili, mamy jeden
z najnowocześniejszych obiektów bibilotek w Polsce.

Zachęcamy więc, by w Bibliotece Inspiracji szukać wszelkiej aktywności, bo teraz mamy ku temu niezwykłe możliwości.

Justyna Torbicz

Szukaj po tagach: Ministerstwo Kultury,