A+ A A-

  • Kategoria: Wydarzenia

Wyryki – krajobraz prz(e)yszłości

krajobraz przyszlosciW gorące niedzielne popołudnie 8 lipca 2012 roku absolwenci gimnazjum w Wyrykach zaprosili mieszkańców gminy do obejrzenia wystawy kończącej projekt "Wyryki - krajobraz prz(e)yszłości".

Zaprezentowane na niej fotografie i modele tradycyjnych wyryckich domów to efekty półrocznej pracy grupy młodzieży i trenerów, którzy z nimi współpracowali.

 

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans młodzieży mieszkającej we wsi Wyryki poprzez rozwijanie jej zainteresowań, doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie, rozwijanie u niej znajomości atrakcyjnych technik multimedialnych, a także aktywizację młodzieży do pracy na rzecz lokalnej społeczności i na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kultury. 

Uczestnicy, pod okiem trenerów, przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami najstarszych drewnianych domów i wykonali pomiary budynków. Na tej podstawie młodzież opracowała tekst folderu poświęconego drewnianej zabudowie Wyryk i wykonała jej modele - tekturowe i komputerowe.

Wszyscy, którzy zdecydowali się obejrzeć wystawę, oprócz folderów otrzymali pamiątkowe pocztówki przedstawiające najpiękniejsze wyryckie domy i zdolną miejscową młodzież.

Projekt "Wyryki - krajobraz prz(e)yszłości" został zrealizowany przez Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wyryki "Człowiek - Kultura - Środowisko" oraz Zespołem Szkół w Wyrykach dzięki dofinansowaniu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach regionalnego programu grantowego Równać Szanse 2011.


Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie oraz wszystkie osoby zaangażowane w przedsięwzięcie dziękują dyrekcji Zespołu Szkół w Wyrykach za pomoc w realizacji projektu.

/krajobrazowy/krajobrazowy/krajobrazowy/krajobrazowy