A+ A A-

  • Kategoria: Wydarzenia

Zaproszenie

Zaproszenie - NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE WYRYK I OKOLICZespół śpiewaczy Swańki z Wyryk wraz ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Koalicja Kulturalna w Wyrykach, Gminną Biblioteką Publiczną w Wyrykach oraz Muzeum – Zespołem Synagogalnym we Włodawie serdecznie zaprasza na występ śpiewaczy i seminarium pt. NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE WYRYK I OKOLIC.

Wydarzenie odbędzie się 11 PAŹDZIERNIKA 2020r o godz. 14 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach.

 

W programie m.in. prelekcje na temat:

  • Niematerialne dziedzictwo kulturowe Polesia Zachodniego- Julita Fajks – etnomuzykolog, Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie

  • Historia ludowych zespołów śpiewaczych z Wyryk” - Justyna Torbicz – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Koalicja Kulturalna w Wyrykach

  • Charakterystyka strojów ludowych: włodawskiego letniego i podlaskiego nadbużańskiego” - Gintare Dąbrowska - etnolog, Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie,

  • a także koncert zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk.

Wydarzenie będzie podsumowaniem zadania pod nazwą „Stroje ludowe dla zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zainteresowani udziałem w wydarzeniu zobowiązani są do dostosowania się do wymogów bezpieczeństwa - obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i zachowania odpowiedniej odległości.

Plakat NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE WYRYK I OKOLIC