dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

„Swańki” z Wyryk wyróżnione

 

W dniu 26 stycznia 2013 roku we Włodawie po raz 12 odbył się Festiwal Kolędy i Szczodrywki nad Bugiem – Włodawa 2013. Na zaproszenie Starostwa Powiatowego we Włodawie odpowiedziały 34 zespoły z powiatu włodawskiego i chełmskiego oraz zespoły z Białorusi i Ukrainy, łączna liczba wykonawców wchodzących w skład zespołów wyniosła ponad 500 osób! Festiwal odbywał się w trybie konkursowym, a przesłuchania trwały wiele godzin.
Występy oceniało 4-osobowe jury w składzie: Janina Biegalska – reprezentująca departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Andrzej Sar – Główny Instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, ks. Jerzy Ignaciuk – proboszcz Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodawie oraz Paweł Łobacz – dyrygent chóru „Fletnia Pana", organista w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie.
Zwycięzcą tegorocznej edycji został zespół „Głos Polesia” z Brześcia, drugie miejsce jury przyznało zespołowi „Gaudium” i kapeli „Młodzież po 40-tce” z Dubienki, trzecie miejsce zespołowi „Cisza” z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie. Wyróżnienia otrzymali: „Jutrzenka” z Dołhobród, „Swańki” z Wyryk, „Srebrny Blask” z Kowla, „Orchowianki” z Orchówka, „Mołodyczki” z Szacka, „Bokoryna” z Żalina.
Zespół śpiewaczy „Swańki” zaprezentował pastorałkę pt. „Północ już była” i ukraińską kolędę pt. „Wo Wyflejemi nyni nowyna”, za wykonanie których otrzymał wyróżnienie, cenne tym bardziej, że panie na Festiwalu występowały poraz pierwszy.
„Swańki” wyśpiewały wyróżnienie występując w składzie: Agnieszka Babkiewicz, Marta Benabderrahmane, Wiesława Tadyniewicz, Justyna Torbicz i Sylwia Żuk.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

szczodrywki

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi