dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Wyrykowski Jarmark Leśny 2013

W tym roku Wyrykowski Jarmark Leśny obył się w dniu 18 sierpnia. Mieszkańcy Wyryk i okolicznych miejscowości spotkali się już po raz piąty. Jako pierwsza swym śpiewem urzekła Gabriela Tokarska – uczennica Gimnazjum w Wyrykach. Następnie na scenie zaprezentowały się dzieci ze Szkół Podstawowych w Kaplonosach i Wyrykach. Mimo, że panowie dźwiękowcy mieli ogromne problemy z zapewnieniem sprawnego przebiegu występów, nasi najmłodsi artyści poradzili sobie doskonale otrzymując wielkie brawa od licznej publiczności.  
Szczególnym zainteresowaniem cieszył się występ zespołu Echo, który po raz pierwszy zaśpiewał przed własną publicznością, a także prezentacja sygnałów łowieckich wykonana przez sygnalistów myśliwskich oraz pokazy sokolnicze ptaków drapieżnych i pokazy psów myśliwskich.
Ważnym wydarzeniem była prezentacja Lasów Państwowych i konkurs wiedzy o lesie zorganizowany przez Nadleśnictwo Włodawa,  do którego zaproszono dzieci w wieku 10 – 12 lat. Z prelekcji wygłoszonej przez przedstawicieli nadleśnictwa mogliśmy dowiedzieć się m.in., że lasy w Polsce zajmują 1/3 powierzchni kraju, że 1/3 pracowników Lasów Państwowych stanowią panie, a jedynym całkowicie odnawialnym źródłem energii na świecie jest drewno.

MT

lesny2013lesny2013lesny2013lesny2013lesny2013lesny2013lesny2013lesny2013lesny2013lesny2013lesny2013lesny2013lesny2013

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi