dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

"Spójrz przed siebie" - odsłona II

rownac szanse2

W okresie od połowy marca do połowy maja młodzież biorąca udział w projekcie pt. "Spójrz przed siebie" realizowanym w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego "Równać Szanse" dofinansowanego ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, barła udział w warsztach fotograficznych prowadzonych przez panią Agnieszkę Jaroszyńską - plastyczkę i fotografika. Młodzieży i pani Agnieszce często towarzyszył Mirosław Torbicz - koordyantor projektu i prezes Stowarzyszenia Koalicja Kulturalna realizującego projekt. Wraz z nimi śladami ciekawych miejsc w miejscowości podążała Justyna Torbicz - członek stowarzyszenia oraz miłośniczka kultury ludowej Wyryk i okolic.

"Warsztay fotograficzne prowadzone były w plenerze, gdzie teoria dotycząca profesjonalnego zastosowania sprzętu fotograficznego została połączona z praktyką. Liczną grupą podążaliśmy szlakiem Wyryk i okolic stanowiąc niemałą atrakcję dla mieszkańców. Zaglądaliśmy na opuszczone posesje, do studni, do starych domów czy spichlerzyków. Zatrzymywaliśmy się przy krzyżach i kapliczkach, łąkach oraz pięknym pałacu w Adampolu. Poznawaliśmy historie ludzi i miejsc z Wyryk oraz okolic. Jedną z najlepszych arakcji było przebieranie się w stroje ludowe, które są charakterystyczne dla naszego regionu oraz w nowoczesne, wręcz zabawne ubrania karnawłowe. Chodziliśmy pieszo i jeździliśmy rowerami, asfaltem i drogą polną. Poznaliśmy lepiej naszą miejscowość. Odkryliśmy w niej wspaniałą historię, piękno przyrody oraz ciekawych ludzi. Robiliśmy zdjęcia różnymi aparatami, a czasami tylko nam robiono zdjęcia.

Był to niesmowity czas odkrywania Wyryk, które wraz zwiosną, dla nas budziły się na nowo.

Jestem bardzo ciekawa efektu końcowego. Już nie mogę się doczekać..."

Majka

- uczestniczka projektu

 

rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015rsz2015

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi