A+ A A-
  • Kategoria: Śladem zapomnianych pieśni

SŁOWO WSTĘPNE

slowo wstepne„Co wieś, to inna pieśń” - głosi staropolskie przysłowie. I rzeczywiście, polski folklor ma tyle barw, co pasiasta wyrycka, albo nawet łowicka spódnica. Każdy region odznacza się odmiennymi zwyczajami, wierzeniami i obrzędami. Ma swoją gwarę, kuchnię, architekturę i odmienny ludowy strój. Tego bogactwa i różnorodności zazdroszczą nam inne kraje Europy. W dobie globalizacji, komercjalizacji życia i likwidacji granic, to właśnie tradycja, folklor i kultura dają nam poczucie odrębności, odróżniają nas od innych narodów i strzegą polskiej tożsamości.

Z dumą przekazujemy w Państwa ręce publikację zawierającą opisy tradycji i kultury charakterystyczne dla Wyryk, a stanowiące element specyficznego dla nadbużańskiego pogranicza folkloru. Publikacja powstała dzięki ludziom posiadającym wielką pasję. Począwszy od wyryckich kobiet, które ukochały śpiew oraz życiową codzienność zawartą w tradycyjnych obrzędach. Poprzez wyjątkowego człowieka pana Mariana Chyżyńskiego, który z wielkim zaangażowaniem i szacunkiem poznawał, dokumentował i archiwizował to, co w muzyce ludowej było charakterystyczne dla Lubelszczyzny, w tym dla Wyryk, aż po nas, dla których wyrycka kultura, stanowiąca o naszej tożsamości, jest wartością bezcenną.

Liczymy na to, że niniejsza publikacja wzbudzi w mieszkańcach Wyryk poczucie umiłowania swojej ziemi i kultury, a w innych czytelnikach ciekawość poznania tego, co było codziennością mieszkańców wsi Wyryki w XIX i XX wieku. Liczymy także, że stanie się ona zasobem dla kolejnych pokoleń, które zechcą poznać i kultywować lokalne tradycje, a przede wszystkim, liczymy na to, że stanie się skarbnicą utworów dla zespołu śpiewaczego „Swańki” z Wyryk, który dziś stara się zachować ciągłość wyryckich tradycji śpiewaczych.

Wszystkim czytelnikom życzymy, aby podążając śladem zapomnianych pieśni odnaleźli coś, co zachwyci, co pobudzi wyobraźnię, uwrażliwi zmysły, tak, aby poczuli zapach chleba, delikatność kaliny czy urodę wyryckiej dziewczyny, tak, aby odkrywanie ludowych tradycji stało się niezwykle fascynujące i wzbudzało tęsknotę za tym, co minęło.

 

Justyna i Mirosław Torbiczowie

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej

„Koalicja Kulturalna” w Wyrykach


logo ue projekt"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 Leader na  operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Wyryki - śladem zapomnianych pieśni"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi