dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Wyróżnienia dla wyryckich pieśni

 

 

 

Powiatowe eliminacje 48 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych we Włodawie odbyły się w dniu 17 maja 2014r. w sali kina Włodawskiego Domu Kultury. W gronie blisko 30 wykonawców Wyryki reprezenowali soliści: Marta Benabderrahmane i Antoni Demczuk oraz zespoły śpiewacze: „Echo” i „Swańki”.

 

 

kazim2014_1kazim2014_1kazim2014_1kazim2014_1

 

 

 

 


Laur zwycięstwa z nominacją do kolejnego etapu powędrował do „Brusowianek” ze Starego Brusa, „Swaniek” z Wyryk i „Rozkopaczewianek” z Rozkopaczewa. Jury przynało także wyróżnienia „Jutrzence” z Dołhobród oraz Marcie Benabderrahmane i Antoniemu Demczukowi z Wyryk Połód.
Etap wojewódzki eliminacji odbył się w dniu 1 czerwca 2014r. w malowniczej scenerii Muzeum Wsi Lubelskiej. Zespół „Swańki” znalazł się w gronie wykonawców zaproszonych do występu na Kazimierskim Festiwalu, gdzie będzie reprezentował Lubelszczyznę w kategorii folklor rekonstruowany.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Kazimierza Dolnego nad Wisłą w ostatni weekend czerwca, który w te dni będzie rozbrzmiewał tradycyjną muzyką ludową i śpiewem w wykonaniu zespołów śpiewaczych, instrumentalistów, śpiewaków i kapel z całej Polski.

tekst i zdjęcia Mirosław Torbicz

kazim2014_2kazim2014_2kazim2014_2kazim2014_2kazim2014_2kazim2014_2kazim2014_2kazim2014_2kazim2014_2kazim2014_2kazim2014_2kazim2014_2kazim2014_2kazim2014_2

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi