dniwlodawy2017

Language

Polish English German Russian
  • A-
  • A
  • A+

Współpraca „Koalicji Kulturalnej” z Zakładem Karnym we Włodawie

Grupa osadzonych z Zakładu Karnego we Włodawie uczestniczyła w
Programie resocjalizacyjnym sprzyjającym ich readaptacji społecznej w zakresie kształtowania potrzeb społecznych i poznawczych „Miejsca zapomniane” przygotowanym i prowadzonym przez Bartosza Omelczuka – wychowawcę zakładu karnego.
Część praktyczna programu realizowana była w ramach Umowy o zatrudnieniu nieodpłatnym skazanych zawartej przez Zakład Karny we Włodawie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” w Wyrykach.
Głównym celem programu było kształtowanie społecznie pożądanych postaw poprzez rozwijanie zainteresowań, edukację regionalną, przekazywanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz oddziaływanie na emocje za pomocą bezpośredniego kontaktu z otaczającą rzeczywistością społeczną, kulturową i historyczną najbliższego regionu – Polesia Zachodniego.
Do celów szczegółowych programu należało między innymi porządkowanie cmentarzy i miejsc pamięci. Osadzeni przeprowadzili prace porządkowe m.in. na terenie cmentarza wojennego we Włodawie oraz cmentarza prawosławnego przy miejscowości Wyryki – Adampol. Nad pracą osadzonych czuwali obok wychowawcy także ks. prot. Jerzy Ignaciuk – proboszcz parafii prawosławnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie, a ze strony Stowarzyszenia niżej podpisany.
Prace porządkowe na cmentarzach oraz pozytywna ocena prowadzonych działań stanowiły z pewnością początek współpracy Stowarzyszenia z Zakładem Karnym.

Mirosław Torbicz

 

Galeria zdjęć:

cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014cmentarz2014

Multimedia - Filmy

  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" pod nazwą "Człowiek - Kultura - Środowisko Promocja Wsi Wyryki"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi